นักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชม บริษัท

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการปรุงยาในรูปแบบต่างๆที่ได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด มีความพร้อมและมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ศึกษาดูงานการปรุงยาอย่างดี เนื่องจากมีมาตรฐานรับรองการบริษัทมากมาย

 

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด#บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม