นศ. มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม บริษัท

    นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีจัดการสอนรายวิชา ฝึกทักษะวิชาชีพ เภสัชกรรมแผนไทย สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ได้ขอเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐาน ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด#บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม