• kenburns1

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย


องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัย

 

Click here...

Click here

ยาอมมะแว้ง รสบ๊วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ยาอมมะแว้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ขมิ้นชันแคปซูล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด    >

วิสัยทัศน์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพและมาตราฐานต่างๆมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม    >

ข่าวสารและกิจกรรม


event

Click here...

Click here
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ไทยเฮิร์บ โดย ภญ.ดร.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล กรรมการบริษัทและ นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คุณวิชัย ทองแตง และคณะ ​​​​​​​ซึ่่งได้เข้า

event
November 16, 2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ไทยเฮิร์บ โดย ภญ.ดร.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล กรรมการบริษัทและ นางศิรินุช ชี...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
องค์เภสัชกรรม และ บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (ร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม)  ได้ออกบูธนำเสนอสินค้า งานแผนปฏิบัติราชการการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2566-2570 

news
September 28, 2023

องค์เภสัชกรรม และ บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (ร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม)  ได้ออกบูธนำเสนอสินค้า ...

อ่านต่อ

event

Click here...

Click here
"ไทยเฮิร์บ" รับการตรวจประเมินสถาน ที่ผลิตอาหาร โดย URS

event
September 11, 2023

"ไทยเฮิร์บ" รับการตรวจประเมินสถาน ที่ผลิตอาหาร โดย URS...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้ต้อนรับ ทีมงานบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์และ ฝ่ายประกันคุณภาพจากองค์การเภสัชกรรม

news
August 25, 2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ...

อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด    >