ป้องกันยุงกัด...ด้วยสมุนไพรธรรมชาติ
 
ปลอดภัย...ไร้สารเคมี
ตะไคร้หอม...สมุนไพรใช้กันยุง
ชื่อวิทยาศาสตร์
: Cymbopogon nardus (Linn.) Rendle
Cymbopogon winterianus Jowitt.
ชื่อวงศ์ : Gramineae
ชื่ออังกฤษ : Citronella grass
ชื่อท้องถิ่น : จะไคมะขูด , ตะไครมะขูด , ตะไคร้แดง
ส่วนที่ใช้เป็นยา : ใบและกาบใบ

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ : ฤทธิ์ไล่ยุงและแมลง น้ำมันตะไคร้หอม (Citronella oil) ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยสกัด จากต้นตะไคร้หอม สามารถใช้ไล่แมลงได้
สารสำคัญในการออกฤทธิ์ไล่ยุง : น้ำมันตะไคร้หอมมีส่วนประกอบที่สำคัญในการออกฤทธิ์ คือ camphor , cineol , eugenol , linalool , citronellol , citral , Geraniol
การทดลองทางคลินิกในการใช้ไล่ยุง :
1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทดลองใช้ครีมที่มีส่วนผสมน้ำมันหอมระเหย 17 % พบว่ามีฤทธิ์ไล่ยุงได้ 3 ชั่วโมง
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ทดลองประสิทธิภาพในการป้องกันยุงกัด ของครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอม 20 % พบว่ามีฤทธิ์ไล่ยุงได้นานประมาณ 2 ชม.ขึ้นไป

การใช้ตะไคร้หอมไล่ยุง :
1. ใช้ต้นตะไคร้หอม ประมาณ 4-5 ต้น ทุบวางไว้ข้างๆ กลิ่นน้ำมันจะระเหยออกมาไล่ยุง
2. ใช้สารสกัดตะไคร้หอม โดยการสกัดด้วยแอลกอฮอล์