“ไพลจีซาล” สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย สำหรับคุณและครอบครัว
 
ไพล มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Zingiuber cassumunar Roxb. ชื่อท้องถิ่น เช่น “ปูเลย” ภาคกลางเรียก “ไพล” sหรือ “ว่านไฟ” แม่ฮ่องสอน เรียก “มิ้นสะล่าง”

สรรพคุณยาไทย
ใช้ได้ทั้งเป็นยาภายในและยาภายนอก มีฤทธิ์แก้บิด ขับลม แก้หอบหืด ทำยาทาภายนอก หรือผสมในลูกประคบแก้ปวดเมื่อย ทาแผล เหง้าไพลใช้เป็นยารักษาอาการเคล็ด ขัด ยอก ปวดเมื่อย ฟกช้ำ

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
เหง้าไพลที่ใช้เป็นยาควรอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะน้ำมันหอมระเหยประมาณ 0.8 % ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นสารกลุ่ม terpenoid และ phenylbutanoid เช่น a-pinene, sabinene, a-terpinene, terpinene-4-ol เป็นต้น และมีสารสีเหลือง ชื่อ curcumin

การทดสอบทางคลินิก
ไพลจีซาล มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาอาการบวม โดยทดสอบในนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าแพลง พบว่านักกีฬากลุ่มที่ทาไพลจีซาล อาการบวมของข้อเท้าจะลดลงมากกว่ากลุ่มที่ทายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันแรกของการรักษา นอกจากนี้ ไพลจีซาลยังช่วยลดอาการปวด โดยผู้ป่วยที่ทาไพลจีซาล จะรับประทานยาเม็ดแก้ปวด(paracetamol) น้อยกว่าผู้ป่วยที่ทายาหลอก ส่วนความเป็นพิษ พบว่าไม่มีพิษเฉียบพลัน และไม่มีผลระคายเคืองต่อผิวหนัง

ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตยาจากสมุนไพร โดนคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้ประกาศให้สมุนไพร “ไพล” ที่มีความเข้มข้น 14 % อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แล้ว เพื่อใช้ในการบรรเทาอาการเคล็ด ขัด ยอก ฟกช้ำ จึงนับเป็นการพึ่งพาตนเองในการใช้สมุนไพรอีกทางหนึ่ง