• kenburns1
  • kenburns1
  • kenburns1

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย


องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัย

 

Click here...

Click here

ถังเช่า ผสมสารสกัดชะเอม แบบขวด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ถังเช่าผสมสารสกัดชะเอม 3x10's ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

กาโนลิน เห็ดหลินจือสกัด แบบขวด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด    >

วิสัยทัศน์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพและมาตราฐานต่างๆมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม    >

ข่าวสารและกิจกรรม


event

Click here...

Click here
ต้อนรับคณะสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

event
September 11, 2019

ศึกษาดูงาน...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
ไทยเฮิร์บ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม จัดอบรมให้บุคลากรห้องพยาบาล

news
September 04, 2019

ข่าว...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
ไทยเฮิร์บรับรางวัล Success case ดีเด่น SMEs ด้วยระบบ Visualiz

news
August 28, 2019

รับรางวัล...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
โครงการนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก

news
August 22, 2019

ข่าว...

อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด    >