• kenburns1
  • kenburns1
  • kenburns1

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย


องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัย

 

Click here...

Click here

ไทย เฮิร์บ เอ็ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ไทยเฮิร์บ กัทส์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ไทยเฮิร์บ เฟรส ลูกอมสมุนไพร รสเลมอน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด    >

วิสัยทัศน์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพและมาตราฐานต่างๆมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม    >

ข่าวสารและกิจกรรม


event

Click here...

Click here
โครงการ "ประโยชน์จากสมุนไพรในครัวเรือน"

event
August 23, 2018

เข้าร่วมกิจกรรม Download ใบสมัคร...

อ่านต่อ

event

Click here...

Click here
ออกร้าน งานตลาดน้ำอโยธยา

event
September 27, 2017

ออกร้าน งานตลาดน้ำอโยธยา...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
ความร่วมมือกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

news
September 18, 2017

ความร่วมมือกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
ฉลองเปิดร้านใหม่ สาขา JJ Mall

news
September 15, 2017

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม) จะมีพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ...

อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด    >